Præ betyder før

Den Præhospitale Virksomhed yder den indsats, der foregår før ankomsten til hospitalet – fra borgeren har akut behov for hjælp, til vedkommende er modtaget på et hospital.

Se, hvordan ambulancerne i Region Nordjylland overholder de servicemål, som regionsrådet har vedtaget.

Se responstider