Hvem er vi

Den Præhospitale Virksomhed spiller en vigtig rolle i det samlede sygdomsforløb, når der er tale om pludselig opstået sygdom eller ulykke. I akutte situationer er vi hjælpen du møder, inden du ankommer til hospitalet.

Det vigtigste formål i Den Præhospitale Virksomhed er at redde liv. Derudover er formålet også at yde omsorg og skabe tryghed samt at afkorte det samlede sygdomsforløb og forbedre helbredsudsigterne.

Den præhospitale indsats foregår uden for hospitalerne – fra borgeren har akut behov for hjælp og ringer 1-1-2, til vedkommende er modtaget på et hospital.

Den Præhospitale Virksomhed omfatter ambulancetjeneste og øvrige præhospitale enheder, vagtcentral med sundhedsfaglig rådgivning og fælles visitation, planlægning af sundhedsberedskab og præhospitale uddannelser.

Ledelsesstruktur

Hent printvenlig grafisk opstilling af ledelsesstrukturen

Direktion

Præhospital direktør Peter Larsen

Lægefaglig direktør Martin Rostgaard-Knudsen (læger på akutbiler)

AMK vagtcentral

Vagtcentralchef Jan Lindberg

Sundhedsfaglig leder Lone Borup Frantsen (Sundhedsfaglige visitatorer)

Teknisk leder Kenneth Overlade (Tekniske disponenter)

Ambulancetjeneste

Enhedschef: Kenneth Lübcke

Områdeleder ØPE "vakant" (paramedicinere og ambulancebehandlere på akutbiler)

Områdeleder Nord Vest Kasper Skytte (ambulancepersonale, liggende patienttransport personale)

Områdeleder Nord Øst Morten Axelsen (ambulancepersonale, liggende patienttransport personale)

Områdeleder Aalborg Lars Jensen (ambulancepersonale, liggende patienttransport personale)

Administration

Kontorchef Søren Aagaard Christensen (administrativt personale)

Professor Erika Frischknecht Christensen (Center for Præhospital og Akutforskning), refererer til institutleder på Klinisk Institut på AAU.

 

Se kontaktoplysninger på ledelsen