Beredskaber

Ambulanceberedskabet er grundstammen i det præhospitale beredskab. Akutbiler, akutlægebiler, paramedicinerbiler og en akutlægehelikopter hører under øvrige præhospitale enheder.