Præhospitale PPJ-patientforløbsdata til forsknings- og kvalitetsprojekter

I 2015 fik alle regioner i Danmark samme elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Alle regionernes PPJ-data er driftsmæssigt samlet på én server, som hostes af Region Nordjylland.

PPJ-data indeholder information om både ambulancekørsler og patienter. Hver region får herfra rapporter med driftsdata vedrørende egne og kun egne patienter. En af driftsrapporterne er PPJ-patientforløbsdata, hvor data er koblet således, at de belyser det sammenhængende præhospitale patientforløb fra ambulancens ankomst, undervejs og til ankomst til hospital. For at få videregivet PPJ-patientforløbsdata herfra til forskning- og kvalitetsprojekter kan du følge vejledningen nedenfor. Videregivelse af PPJ-patientforløbsdata forudsætter en protokol og de tilhørende, nødvendige godkendelser og tilladelser til at få videregivet helbredsdata og opbevare personhenføre data.

Ejerskab og ansvar

De fem regioners præhospitale ledere ejer og har ansvaret for og adgang til de præhospitale data i hver enkelt region. De fem regioner har databehandleraftale med Region Nordjylland som den fælles PPJ-drifts systemansvarlige myndighed.

Projekter, der omhandler én region

Projekter, med behov for data fra én enkelt region, skal henvende sig til den pågældende præhospitale leder via nedenstående e-mailadresser/links:

Projekter, der omhandler flere regioner

Hvis du ønsker at få videregivet tvær-regionale eller landsdækkende EMS-patientforløbsdata til forsknings- eller kvalitetsprojekter, forudsætter det, at de regionale præhospitale lægefaglige ledere godkender dit projekt på baggrund af en protokol.

I Tjeklisten for forskningsprotokoller med data fra PPJ-patientforløbsdata findes en oversigt over, hvilke oplysninger der bør indgå.

Du skal desuden medsende nødvendige anmeldelser og tilladelser efter gældende regler for at få videregivet patientjournaldata (eller der er samtykke fra patienterne) og til at opbevare data til henholdsvis forsknings- eller kvalitetsprojekt (Regionen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Videnskabsetisk Komité, og evt. Sundhedsdatastyrelsen, Danmarks Statistik)

Du kan læse mere om Variabler i PPJ-patientforløbsdata og se en generel oversigt. Den til enhver tid gældende variabel- og medicinliste tilsendes på anmodning i forbindelse med vurdering af din ansøgning.

Indsend din ansøgning til DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk

I emnet skal du skrive ” PPJ-patientforløbsdata”.

Din ansøgningsprotokol vil efterfølgende blive videresendt til de præhospitale ledere til høring og mulig godkendelse, hvorefter du får svar. Du kan forvente at blive kontaktet senest inden for 4 uger efter tilsendt ansøgning.

Der kan være udgifter forbundet med udtrækket. I så fald vil en opgørelse blive sendt til dig til godkendelse inden udtrækket dannes.