Uddannelse

Den Præhospitale Virksomhed afholder en række uddannelser, kurser og øvelser både internt i regionen og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Ambulancebehandlerelever

Region Nordjylland uddanner ambulancebehandler. Er du interesseret, kan du tilmelde dig jobagent på https://rn.dk og få besked, når der slås elevstillinger op.

Se mere om at blive ambulancebehandlerelev.

 

Interne kurser

Internt i DPV står uddannelsesafdelingen for planlægning og simulationstræning af de sundhedsfaglige visitatorer, så personalet holdes skarp i disponering af de præhospitale ressourcer og ikke mindst i vejledning af indringer.

For at sikre at vi som region er beredt i tilfælde af katastrofe eller større hændelser, holder vi årligt kurser og øvelser for somatiske læger og sygeplejersker i samarbejde med regionens øvrige beredskaber.

Ligeledes afvikler vi årligt kurser og øvelser for det regionale psykosociale beredskab, både i forhold til vedligeholdelse og videreudvikling på området.
Endelig holder vi livreddende førstehjælpskurser for medarbejdere ansat i regionen eller med nær tilknytning til regionen og dens konkrete opgaver.

 

øvelse