Coronavirus

coronavirusRegion Nordjylland er lige nu sammen med resten af verden i forhøjet beredskab på grund af COVID-19. Vi arbejder på højtryk for at være klar, hvis epidemien breder sig og kræver endnu flere indlæggelser.

Som noget nyt sender vi vores paramedicinere ud til folk i eget hjem for at vurdere, om de bør indlægges på grund af deres coronavirus eller fortsat være i eget hjem. Det gør vi på baggrund af henvisning fra læge, og for at tage trykket af akutmodtagelse og lægevagt. En paramediciner, som på egen hånd kan udføre avanceret behandling af patienter, der eksempelvis lider af åndenød, kredsløbsproblemer, hjertestop eller bevidstløshed. Se pressemeddelelse.

Se særlig info til frivillige, SMS-hjertestop, 1-1-2 akuthjælper eller TrygFonden Hjerteløber

Se info fra Region Nordjylland om COVID-19

Se info fra de danske myndigheders fælles informationsside 

Ambulanceudbud

Regionens kontrakter om levering af ambulancetjeneste og liggende patienttransport udløber den 31/3 2022. Der er ikke mulighed for forlængelse, opgaven kommer derfor i udbud. 

 

Indberet et arrangement til Den Præhospitale Virksomhed

På den måde har vi endnu bedre mulighed for at være klar og på forkant med de akutte beredskab, hvis der skulle blive brug for det. 

AMK

AMK-vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, visiterer fra almen praksis til regionens hospitaler, bestiller liggende patienttransporter m.m. 

Læs om AMK-vagtcentralen

Se, hvordan ambulancerne i Region Nordjylland overholder de servicemål, som regionsrådet har vedtaget.

Se responstider