Kvalitet og patientsikkerhed

 
PVE i ambulance

Fokus på kvalitet og sikkerhed for patienten

Der er fokus på alle aspekter i indsatsen, således at patienten oplever høj kvalitet og sikkerhed under hele mødet med det præhospitale beredskab. For at gøre dette har vi fokus på både den faglige, den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet.

 

Hvad gør vi

I Den Præhospitale Virksomhed har vi stor fokus på at leve op til vores mål om en høj kvalitet og patientsikkerhed. Vi gør hele tiden tiltag for at undersøge, om der er områder, hvor tingene kan forbedres. Vi monitorerer løbende forskellige præhospitale data, f.eks. data fra de Præhospitale Patientjournaler. Derudover gennemfører vi adskillige interne audits, blandt andet af den sundhedsfaglige visitation i AMK-vagtcentralen. Vi indgår i nationale lærings- og kvalitetsteams, foretager kvalitetsopfølgninger og udarbejder løbende patienttilfredshedsundersøgelser.

 

Klager og utilsigtede hændelser

Hvis en patient oplever noget som han eller hun ikke ønsker skal ske for andre kan der indberettes en klage eller rapporteres en utilsigtet hændelse. Vi benytter aktivt klager og utilsigtede hændelser til løbende at lære af patienternes oplevelser og på den måde højne kvaliteten og patientsikkerheden.

Læs mere om klagemuligheder og utilsigtede hændelser