Ønsker du at klage

Er du utilfreds med den præhospitale behandling du har fået, eller har du haft en oplevelse, som du ikke ønsker skal ske for andre, har du mulighed for at klage. 

Utilsigtede hændelser

Klagemuligheder 

Hvis du har haft en dårlig oplevelse i mødet med det præhospitale område vil vi gerne lære af det. Der er to måder at fortælle os om dine oplevelser:

  1. Du kan klage eller
  2. Du kan rapportere en utilsigtet hændelse 

 

1. Ønsker du at klage?

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har fået, og du ønsker at klage, har du to forskellige muligheder:

  • Du kan skrive eller ringe direkte til Den Præhospitale Virksomhed, eller
  • Du kan anmelde din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om dine muligheder, hvis du ønsker at klage

 

2. Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende har du også mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse.

En gang om året udarbejdes en regional årsrapport om utilsigtede hændelser, som også omfatter arbejdet inden for det præhospitale område. Hvis rapporterne viser hændelser i den præhospitale indsats, som udgør en risiko for patienter, gør vi hvad vi kan for at sikre, at lignende hændelser ikke sker igen.

På regionens hjemmeside kan du læse mere om utilsigtede hændelser og formålet med rapportering. Her kan du også se, hvordan du som patient eller pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse. Hvis du er interesseret i at læse årsrapporterne om utilsigtede hændelser, er de tilgængelige under Kvalitet og patientsikkerhed.

Læs om utilsigtede hændelser, formålet med rapportering, og hvordan du rapporterer en utilsigtet hændelse