Behandling af oplysninger ifm. akut sygdom eller ulykke

Den Præhospitale Virksomhed behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har været udsat for akut sygdom eller en ulykke. Fordi vi gør det, får du nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.

Kontaktoplysninger til regionen

Region Nordjylland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: 29190941

Telefon: 97 64 80 00

Mail: region@rn.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder

  • sikker mail - log ind med NemID.
  • Ved brev til Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst