Tilfredshedsundersøgelse

Der blev i 2020 gennemført en national tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der i august og september 2019 blev visiteret til ambulance kørsel A eller B.

Tilfredshedsundersøgelse

Om tilfredshedsundersøgelsen

I undersøgelsen er der besvarelser fra 4.868 borgere, der i august / september 2019 har kørt med ambulance visiteret til en hastegrad A eller B.

Undersøgelsen består af en række spørgsmål omkring kontakten med AMK-vagtcentralen, forholdene i ambulancen og overlevering til hospitalet.

Der er generelt stor tilfredshed blandt borgerne. 96% svarer en godt eller meget godt til det samlede indtryk af det præhospitale forløb.

Blandt de resterende spørgsmål ligger andelen af dem, der svarer 'Meget godt' mellem 67 % og 93 %.

Spørgsmålet 'Mødte ambulancepersonalet dig med respekt?' har den højeste andel, der svarer 'I høj grad' med 93 %, mens spørgsmålet med den laveste andel tilfredse er spørgsmålet 'Blev du modtaget uden ventetid af hospitalspersonalet, da du ankom?' med 67 %, der svarer 'I høj grad'.

Se rapport fra 2020 (Rapporten er udarbejdet af DEFACTUM, Region Midtjylland)

Tidligere rapporter

Den Præhospitale Virksomhed gennemførte i 2015 en patienttilfredshedsundersøgelse, der omhandler kontakten med den præhospitale indsats.

Se rapport fra 2014