Ambulancebehandlerelever

Den Præhospitale Virksomhed deltager i uddannelsen af ambulancebehandlere. Vi har elever i Vendsyssel og Aalborg. Er du interesseret i at blive elev i Himmerland eller den vestlige del af Nordjylland, skal du kontakte PreMed, som står for driften i de to områder.

Om at være elev

Under uddannelsen som ambulancebehandlerelev bliver du i stand til at hjælpe dem, der er akut syge, kommer til skade eller skal føde - og som har brug for en ambulance. Du lærer at skabe ro omkring din person, så det smitter af på andre. Du udvikler din dømmekraft og det overblik, der er nødvendigt i pressede situationer. Du lærer at køre ambulancen hurtigt og sikkert gennem trafikken og frem til skadested eller hospital. Alt sammen noget du gør i tæt samarbejde med dine kolleger på ambulance og naturligvis i løbet af dine skoleophold.

Uddannelsen tager 3 år og 7 måneder og er fordelt mellem skoleophold i Esbjerg, hvor du kan bo på skolen, samt praktik i Nordjylland, hvoraf 49 uger er skoleundervisning på skolen i Esbjerg.

På skolen i Esbjerg går du på hold med ambulancebehandlerelever fra hele Danmarks. Under skoleopholdene har du forskellige fag sammen med dit hold, samt casearbejde og øvelsesdage.

Som elev bliver du tilknyttet én base, men kommer i løbet af din elevtid til at være i praktik 1-2 gange på andre baser. Dette for at optimere din viden og din læring. Du vil som behandlerelev have én overordnet praktikvejleder igennem hele din uddannelse.

Det er praktikvejlederen, som sammen med dig, har det overordnede blik for hele uddannelsesforløbet. Det er ikke altid, at du kommer til at køre sammen med praktikvejleder. Du kan lige så vel følge det resterende mandskab på basen og i den vagtform, du kommer til at være i. Fra praktikperiode til praktikperiode vil du komme til at følge forskellige hold, afhængig af, hvilken base du er på.

  

Som elev vil din nærmeste leder være den områdeleder, som er leder for din primærbase.

Under praktikkerne vil du være med på ambulancekørslerne. Du vil i hver praktikperiode skulle opfylde nogle mål, som har tilknytning til skoleperioderne. Du vil også blive en del af base-livet på en base og deltage i alle de opgaver, som hører med dertil. Det kan f.eks. være at vaske bil, rydde op, sørge for opfyldning osv.

Praktikperioderne vil, udover køretid på ambulancerne, indeholde kørselspraktik med klinisk vejleder, hospitalspraktik, dage på akut medicinsk koordinering (AMK), elevdage (hvor elever fra samme hold hos DPV samles og arbejder med specifikt fagligt indhold), kørsel som 3. mand. Alt dette er en del af retningslinjerne for uddannelsen.

 

Rekrutteringsforløb

Den Præhospitale Virksomhed søger nye elever en gang om året, som regel i foråret. I hver ansøgningsproces rekrutteres der elever til et år ad gangen.

Stillingsopslag offentliggøres på Region Nordjyllands jobportal, https://job.rn.dk

Når man har sendt sin ansøgning, udvælges et antal til at deltage i rekrutteringsforløbet. Bliver du udvalgt, inviteres du til en dag med fysiske test, og efterfulgt af en dag med samarbejdsøvelser, kognitiv øvelse og samtaler. I rekrutteringsprocessen bliver der løbende evalueret på den enkelte kandidat, hvorfor det ikke er en selvfølge, at man får muligheden for at gennemføre hele rekrutteringsforløbet.

Optagelse