Frivillige

I Region Nordjylland har vi tre forskellige frivilligordninger, der rykker ud i tilfælde af akutte hændelser inden for et lokalområde: 1-1-2 akuthjælpere, SMS-hjertestop samt TrygFonden Hjerterløber.