1-1-2 Akuthjælperordningen

1-1-2 akuthjælperordningen er en udvidet frivillig førstehjælpsordning, som er udviklet af Region Nordjylland. De frivillige rykker ud og yder førstehjælp, når de modtager en sms fra AMK-vagtcentralen om en akut opstået hændelse i deres lokalområde.

Akuthjælper

Vi søger lige nu flere akuthjælpere

Flere af vores eksisterende ordninger søger frivillige borgere til at indgå i ordningerne.

Det drejer sig om Mou/Egense, Agger, Øster Hurup/Als, Ålbæk, Vorupør/Stenbjerg, Frøstrup, Gedsted, Øster Assels/Sillerslev. 

Bor du i et af de områder og har lyst til at uddanne dig til 1-1-2 akuthjælper, så kan du nu søge om at komme med i ordningen og på uddannelsen.

Du får et 26 timers intensivt kursus, som er fordelt på 4 gange med fysisk fremmøde og 4 gange med online undervisning. De fire dage med fremmøde er på Hjulmagervej 18 i Aalborg, mens onlineundervisningen foregår på Microsoft Teams. Det er et krav, at man har adgang til en computer eller telefon, der kan tilgå teams, og at man har kamera tændt til undervisningen. Du skal kunne deltage i undervisning følgende dage

Dato:

Undervisningsform:

tid:

22-okt

Fremmøde

18-22 (4 timer).

24-okt

Online

19-21 (2 timer).

30-okt

Online

19-21 (2 timer).

04-nov

Fremmøde

18-22 (4 timer).

07-nov

Online

19-21 (2 timer).

14-nov

Online

19-21 (2 timer).

18-nov

Fremmøde

18-22 (4 timer).

25-nov

online (opfølgning).

19-20 (1 time).

01-dec

Afslutning

09-15 (6 timer).

For at tilmelde dig skal du kontakte Frivilligkoordinator Anders Højen på mail: anders.hoejen@rn.dk    

Hvad er en 1-1-2 akuthjælper

En 1-1-2 akuthjælper er en frivillig borger, der har fået et udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjerte-lunge-redning, måling af blodsukker, førstehjælp ved fremmedlegeme i halsen samt anvendelse af førstehjælpsudstyr som f.eks. brug af iltapparat og hjertestarter. Alle 1-1-2 akuthjælpere udfører behandling på en delegation af den Præhospitale Lægelig Chef og deltager løbende i de vedligeholdelseskurser som Region Nordjylland holder.

 

Betingelser for at være 1-1-2 akuthjælper 

Udover at have gennemgået et udvidet førstehjælpskursus er betingelserne for at blive 1-1-2 akuthjælper blandt andet, at man er over 18 år og kan fremvise en ren straffeattest. Desuden er det nødvendigt at være fysisk og psykisk robust, så man eksempelvis er i stand til at give hjertemassage og håndtere følelsesmæssige vanskelige situationer.

Akutte situationer kan opstå døgnet rundt. Derfor skal de frivillige også være forberedt på at blive aktiveret på alle tider af døgnet. Når de rykker ud medbringer de selv det udstyr, der skal bruges og er altid klædt i en gul jakke med reflekser, der synliggør deres funktion.

 

1-1-2 akuthjælperordningens formål

Formålet med 1-1-2 akuthjælperordningen er at bidrage til og styrke indsatsen i områder, hvor regionens præhospitale enheder oftest har en længere transporttid. På den måde supplerer 1-1-2 akuthjælperne det professionelle sundhedsberedskab, fordi de kan rykke hurtigt ud til blandt andet akut, alvorlig sygdom i deres lokalområde og yde en indsats indtil mere avanceret hjælp ankommer i form af eksempelvis en ambulance.

 

Hvordan kaldes 1-1-2 akuthjælpere ud

Når et 1-1-2 opkald drejer sig om akut opstået sygdom eller mindre tilskadekomst i et af lokalområderne sendes der straks en sms afsted fra AMK-Vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering) til de 1-1-2 akuthjælpere, der er bosat i det pågældende område. Oftest vil nogle af de frivillige kunne være fremme i løbet af få minutter og dermed opstarte behandling hurtigt. Er der flere 1-1-2 akuthjælpere på stedet vil nogle tage sig af de pårørende mens andre vil sørge for, at tilkørselsforholdende omkring stedet er frie, så det bliver nemmere for de præhospitale køretøjer at komme frem.

 

Hvornår kaldes 1-1-2 akuthjælpere ud

1-1-2 akuthjælpere kan yde livsreddende behandling til akut, alvorligt syge, indtil det professionelle sundhedsberedskab ankommer til stedet. Med det udvidede førstehjælpskursus som de har modtaget, kan 1-1-2 akuthjælperne blive kaldt ud til flere forskellige akutte situationer. De kan eksempelvis blive kaldt ud til borgere med hjertestop, mindre forbrændinger eller brud, allergiske reaktioner eller borgere, der oplever akut vejrtrækningsbesvær.

1-1-2 akuthjælpernes funktion er således at påbegynde førstehjælp og berolige både borgeren og de pårørende. 1-1-2 akuthjælperne er jævnligt i aktion, og der er et velfungerende samarbejde mellem akuthjælperne og ambulancepersonalet.

 

Hvordan oprettes 1-1-2 akuthjælperordninger

Det er Regionsrådet, der beslutter, i hvilke områder der kan etableres 112-akuthjælperordninger. Det er sket gennem ansøgningsrunder, i takt med at Regionsrådet har prioriteret midler til området.
Seneste ansøgningsrunde var i efteråret 2018. Her blev ordningerne i Gedsted og Østervrå etableret. En række kriterier skal opfyldes for at komme i betragtning: Der skal være udfordring med responstiden, der skal være et minimumsantal akutte opgaver pr år, der skal kunne mobiliseres frivillige til uddannelse. Regionsrådet træffer beslutning ud fra en samlet vurdering, hvor også fordelingen af de frivillige ordninger på tværs af regionen spiller ind.

Der er aktuelt ikke udsigt til etablering af nye 112-akuthjælperordninger. Der henvises til SMS-Hjertestopsordningen og Hjerteløber-konceptet hvor man umiddelbart kan stille sin frivillighed til rådighed.

 

Hvor findes 1-1-2 akuthjælperordningerne

Der er 12 1-1-2 akuthjælperordninger i Region Nordjylland:

 • Øster Assels 
 • Karby
 • Nørre Vorupør
 • Stenbjerg
 • Sillerslev 
 • Agger/Krik 
 • Frøstrup
 • Aalbæk
 • Mou/Egense
 • Øster Hurup/Als
 • Gedsted
 • Øster Vrå

De frivillige borgere i alle 12 områder har fulgt Region Nordjyllands uddannelser og har alle et bevis herpå.