Når din hjertestarter har været i brug

Når en hjertestarter har været i brug ved et hjertestop, så sker der følgende, før den atter er retur og klar igen:

  • Ambulancepersonalet tager hjertestarteren med til Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.
  • Hjertestarteren udlæses for data. 
  • Hjertestarteren sendes retur til ejeren. Det er derfor vigtigt, at der er en label på med navn og adresse på, hvor hjertestarteren skal sendes hen.

 

HUSK

  • Navn og adresse på hjertestarteren
  • Du kan få refunderet udgifter til pads (vejledning sendes med din hjertestarter, når den har været i brug)
  • Hvis der allerede er en hjertestarter på stedet, så sæt den ubrugte hjertestarter på plads igen, så den er klar igen
  • Hvis din hjertestarter er blevet væk, så kontakt Den Præhospitale Virksomhed på mail: dpv@rn.dk eller telefon: 97662100
  • Registrér gerne hjertestarten på Hjertestarternetværket, så den kan benyttes af hjerteløberne: Registrer din hjertestarter

 

Udlæsning af data

Når vi udlæser data fra hjertestarteren betyder det, vi kan se, hvordan hjertestarteren er blevet brugt. Om der har været en stødbar rytme, hvor lang tid hjertet har været i stå. Data bruges i nogle tilfælde af kardiologisk afdeling og til forskning