Præhospital patientjournal

I Region Nordjylland er alle ambulancer, akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler udstyret med en Præhospital Patientjournal.

Journalens indhold

Formålet med den præhospitale patientjournal er at dokumentere arbejdet, der finder sted i forbindelse med behandlingen af patienter. Journalen indeholder forskellig data om behandlingen, eksempelvis kørselsdata, vurdering af patientens tilstand, målinger og registrering af behandlinger udført af det præhospitale personale. Derudover har journalen et notefelt, der gør det muligt at tilføje bemærkninger til det bestemte forløb.

Mulighed for forberedelse

Ved hjælp af en håndholdt enhed kan det præhospitale personale scanne patientens sygesikringskort og på den måde identificere patienten. Når han eller hun er identificeret har personalet på hospitalernes akutmodtagelser adgang til patientens journal. På den måde kan personalet, via den præhospitale patientjournal, følge med i hvilke patienter, der er på vej ind til akutmodtagelsen og dermed forberede sig, inden patienterne ankommer.

Præhospital Patientjournal i akutlægebiler

Journaler, som er installeret i akutlægebilerne er opsat til at give akutlægerne adgang til vigtig sundhedsfaglig data for den patient, der skal behandles. Derudover er de tilpasset akutlægernes kompetencer og til at kunne dokumentere observationer og handlinger på akutlægernes enkelte opgaver.

Kompetenceudvikling

For ambulanceberedskabet fungerer Præhospital Patientjournal også som et værktøj til kompetenceudvikling, fordi de dokumenterer de behandlinger som ambulancepersonalet har været med til. På den måde kan efteruddannelser og vedligeholdelseskurser målrettes individuelt på baggrund af de data, der findes i journalerne.

Forskning

Den præhospitale patientjournal gemmer alle data vedrørende det præhospitale patientforløb, og databasen er derfor velegnet til forskning og løbende kvalitetssikring.