Samarbejdsaftale med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Som supplement til den overordnede aftale mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Region Nordjylland indgik Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og Den Præhospitale Virksomhed en samarbejdsaftale i 2018.

Samarbejdsaftalen omhandler klinisk og sundhedsteknologisk forskning, innovation samt undervisning. Formålet med aftalen er at fremme sundhedsvidenskabelig forskning på internationalt niveau, herunder klinisk forskning og faglig udvikling af praksis i Den Præhospitale Virksomhed.

 

Samarbejdet omhandler:

  • Forskning i klinisk effekt af den præhospitale indsats, herunder det sammenhængende akutforløb og værdien af konkrete interventioner i det præhospitale setup.
  • Forskning inden for områder som sundhedsteknologi, folkesundhed og kvalitetssikring, primært i relation til udvikling af udstyr, klinisk afprøvning af udstyr samt klinisk forskning og udvikling af praksis på det præhospitale område.
  • Uddannelsessamarbejdet omhandler primært udvikling og etablering af relevante sundhedsvidenskabelige uddannelsesaktiviteter, der direkte eller indirekte understøtter det præhospitale område.