AMK-vagtcentral

AMK er en forkortelse af Akut Medicinsk Koordinering. AMK-vagtcentralen håndterer 1-1-2 opkald vedrørende alvorlig sygdom, tilskadekomst eller fødsel, samt ikke-akutte patienttransporter.Sundhedsfaglig vurdering

I Region Nordjyllands AMK-vagtcentral sidder erfarne sygeplejersker og paramedicinere klar til at hjælpe borgere, der ringer 1-1-2 på grund af akut sygdom eller ulykke. De kaldes også sundhedsfaglig visitatorer.

De vurderer 1-1-2 opkaldet og beslutter, hvilken hjælp der er behov for.

De stiller dig følgende spørgsmål

  • Hvad er der sket
  • hvor er det sket
  • hvor mange tilskadekomne er der
  • hvornår er det sket
  • hvilket nummer ringer du fra
  • hvor skal hjælpen sendes hen.

Hvis der er behov for det, bliver den sundhedsfaglige vejleder i telefonen og rådgiver dig i livreddende førstehjælp indtil hjælpen når frem.

Videosamtale

Hvis den sundhedsfaglige visitator vurderer, det er relevant, har han eller hun mulighed for at sende et link til den, der ringer ind, og derigennem starte en videosamtale, hvor vi fra alarmcentralen kan se, hvad der sker på skadestedet. Det kan kun lade sig gøre via smartphone.

Døve og hørehæmmede

Hvis du er døv, høre- og/eller talehæmmet og har brug for akut hjælp, kan du sende en sms direkte til alarmcentralen eller via en app. Nummeret et fortroligt for at forhindre misbrug, og vi kan derfor ikke offentliggøre det.

Døve og høre- eller talehæmmede kan via Danske Døves Landsforbund eller det lokale høreinstitut efter behov og forespørgsel få udleveret et hemmeligt telefonnummer, der gør det muligt i nødstilfælde at sende en sms, som kan læses og besvares af alarmcentralen (1-1-2).

Tekniske disponenter

Når den sundhedsfaglige visitator ved hvilken hjælpe, der er behov for, giver hun opgaven videre til de tekniske disponenter, der sidder med det store overblik over de akutte køretøjer. De arbejder i et system, der viser hvilken ambulance, akutlægebil osv., der hurtigst kan være fremme hos patienten. De sender det bedst mulige køretøj afsted. De har også mulighed for at tale med personalet på færgeoverfarter eller brovagter, hvis der er behov for deres hjælp.

Fælles visitation

Når almen praksis og lægevagten har brug for at få en patient indlagt akut eller subakut, kontakter de Fælles Visitation, som er en del af AMK-vagtcentralen. Fælles Visitation koordinerer med hospitalerne og sørger for den rette hjælp.

Liggende patientkørsler

AMK-vagtcentralen håndterer også henvendelser fra hospitaler, vagtlæger og praktiserende læger om liggende patientransport, altså transport af patienter, der er for syge til at kunne sidde op, men skal transporteres liggende på en båre. Det kan være patienter, der skal overføres mellem to hospitaler eller skal hjem.