Sundhedsberedskab

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at omstille sig og udvide sin kapacitet udover det daglige beredskab. Sundhedsberedskabet skal kunne aktiveres i tilfælde af en større ulykke eller anden hændelse, hvor der er mange tilskadekomne.

sundhedsberedskab 

Et samarbejde mellem forskellige beredskaber

Det samlede sundhedsberedskab omfatter flere forskellige aktører: beredskabet på sygehusene, det præhospitale beredskab, beredskabet i den primære sundhedstjeneste, lægemiddel-beredskabet og det kriseterapeutiske beredskab.

Sygehusberedskabet

Hospitalernes beredskab, som under større ulykkeshændelser kan udvide kapaciteten til at etablere en kriseledelse, indkalde ekstra personale og behandle mange syge og tilskadekomne. 

Det præhospitale beredskab

Det præhospitale beredskab leverer den indsats, der ydes indtil patienten ankommer på hospitalet. Dette indebærer blandt andet samarbejde med politi og øvrige beredskabsmyndigheder samt oprettelse af AMK-enhed, der koordinerer arbejdet på skadesstedet med hospitalerne og sundhedsberedskabet i de øvrige regioner.

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er beredskabet i den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Det omfatter blandt andet lægepraksis, tandlægepraksis, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, sundhedspleje og fysio- og ergoterapi. I forbindelse med større beredskabssituationer kan det være nødvendigt for sygehusene at foretage ekstraordinære udskrivninger, der gør, at kommunerne må udvide plejekapaciteten.

Lægemiddelberedskabet

Lægemiddelberedskabet er beredskabet af lægemidler, der skal kunne imødekomme de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som eventuelt kunne opstå i en beredskabssituation. 

Kriseterapeutisk beredskab

Det kriseterapeutiske beredskab skal kunne yde krisehjælp og omsorg til personer som direkte eller indirekte har været involveret i en større ulykke eller katastrofehændelse.

Læs sundhedsberedskabsplanen for Region Nordjylland