Øvrige præhospitale enheder

De øvrige præhospitale enheder består af akutbil, akutlægebiler og paramedicinerbiler. Derudover har vi en akutlægehelikopter, der en del af den nationale helikopterordning. Der er forskel på de kompetencer, der er i de enkelte enheder. De sendes altid afsted sammen med en ambulance. Det er langt overvejende paramedicinere, der arbejder på de forskellige akutbiler.

akutbil

Akutlægebiler

Akutlægebilen er bemandet med en akutlæge, der er narkose-speciallæge, og en lægebilsassistent, der er uddannet paramediciner Akutlægebilens formål er at bringe højt kvalificeret lægehjælp ud til den alvorligt syge patient hurtigst muligt. I akutlægebilen findes forskelligt avanceret behandlingsudstyr, der gør, at behandlingen af patienten kan startes så snart akutlægebilen ankommer.

Akutlægen kan desuden køre med ambulancen og fortsætte behandlingen på vej til hospitalet. Lægebilsassistenten er fører af bilen og kan assistere akutlægen, når patienten behandles. Region Nordjylland har døgnbemandede akutlægebiler i Aalborg, Thisted og Hjørring.

Paramedicinerbiler

Paramedicinerbilen er bemandet med en paramediciner, som på egen hånd kan udføre avanceret behandling af patienter, der eksempelvis lider af åndenød, kredsløbsproblemer, hjertestop eller bevidstløshed. På den måde kan paramedicineren yde livsreddende hjælp, indtil patienten kan transporteres på hospitalet. 

I paramedicinerbilen findes der udstyr, der gør, at behandlingen kan påbegyndes, så snart bilen er hos patienten. Der er fem døgnbemandede paramedicinerbiler i regionen. De befinder sig i Skagen, Frederikshavn, Hobro, Farsø, Brovst og Øster Jølby.

Se hvordan paramedicinerne arbejder i det nære sundhedsvæsen med subakutte opgaver

Akutbiler

Akutbilen er bemandet med en ambulancebehandler, der er videreuddannet af regionen og derfor har kompetencer til at behandle syge og tilskadekomne på egen hånd. Akutredderen kan yde livsreddende førstehjælp og smertebehandling, indtil ambulancen ankommer.

Region Nordjylland har akutbil i Hals og Aalestrup, og den sendes som regel kun afsted, hvis AMK-vagtcentralen vurderer, at akutbilen kan være fremme på skadesstedet inden ambulancen.

Akutlægehelikopteren

Akutlægehelikopteren bidrager til, at akut syge borgere, der befinder sig langt fra specialiserede hospitaler, kan få hurtig adgang til speciallægebehandling, inden ankomsten til hospitalet.

Læs mere om regionernes landsdækkende akutlægehelikoptere