Paramedicinere i det nære sundhedsvæsen

Paramedicinernes primære opgave er at redde liv ved 1-1-2 kørsler, men de har samtidig en lang række kompetencer, der med stor fordel kan bruges i subakutte situationer i det nære sundhedsvæsen til at støtte op om det eksisterende arbejde, forhindre unødige indlæggelser og give borgerne det bedst mulige forløb. 

I videoen præsenterer ledelse og paramedicinere for DPV'en de kompetencer, paramedicinerne har og som kan anvendes i det nære sundhedsvæsen

 

Hvor kan paramedicinernes hjælpe?

Paramedicinerne arbejder på delegation af en læge i den Præhospitale Virksomhed, og de vil kunne hjælpe i hele regionen døgnet rundt, naturligvis med de akutte ture som 1. prioritet. Opgaven skal ses som en støtte og et supplement til den undersøgelse og diagnostik, kommunernes (akut)sygeplejersker allerede står for i dag.

Paramedicinerne laver også akutte tilsyn på foranledning af AMK-vagtcentralen, når der er behov for yderligere vurdering af indringerens situation, som ikke kan afdækkes i telefonen.

I de kommuner, hvor vi har en paramedicinerbase afprøver vi i øjeblikket, at paramedicinerne i samspil med de kommunale (akut)sygeplejersker laver understøttende målinger og vurderinger, når der er behov for det. Ambitionen er at udbygge samarbejdet på de områder, hvor det skaber værdi for borgerne.

 

Hvad kan de lave?

Paramedicinerne kan blandt andet understøtte de kommunale (akut)sygeplejersker ved:

  • Anlæggelse af perifær venekatete (PVK)
  • EKG og EKG12 samt tolkning
  • Blærescanninger med ultralyd
  • Måling af infektionstal (CRP)
  • Urinstix
  • Blodsukkermålinger
  • Supplere administrationsveje til medicin, fx intramuskulær, intranasalt mv.

Der er mulighed for videokontakt med AMK-vagtcentralen. Lige nu arbejdes der på også at etablere videokontakt til lægerne på akutlægebilen.

Derudover har paramedicinerne direkte adgang til speciallæger, fx neurologer ved mistanke om blodprop i hjernen eller kardiologerne ved hjertearytmi. Samarbejdet med specialerne udbygges løbende.

 

Erfaring

Paramedicinere har bred klinisk erfaring og arbejder efter faste algoritmer. Paramedicinerne går i dag i Akutmodtagelserne i Aalborg, Hjørring og Thisted, hvor de modtager patienter, laver basal opmonitorering, giver medicin på ordination, laver arteriemålinger (a-gas) mv. Derudover indgår de som en del af hjertestopteamet på regionens forskellige hospitaler

Hvis du er interesseret i at høre mere om de igangværende projekter eller om muligheder for at samarbejde om at styrke akutberedskabet i det nære sundhedsvæsen, så er du meget velkommen til at kontakte os.