Samarbejde og hjemmebesøg

I Aalborg har paramediciner Mathias vagt på den præhospitale visitationsenhed (PVE). Det vil sige, at han kaldes ud af AMK-vagtcentralen, hvis de er i tvivl om, hvorvidt en ambulance er nødvendig, og om patienten evt. kan afsluttes i hjemmet. 

Mathias kører så på visitationsbesøg hos borgeren og afklarer det videre forløb. Har han behov for lægefaglig sparring, kan han kontakte vagthavende akutmediciner på akutmodtagelsen i Aalborg.

Samarbejdet med akutmodtagelsen

For at sikre det gode samarbejde og øge kendskabet mellem paramediciner og akutmodtagelse, er Mathias til stede på akutmodtagelsen, når der ikke er andre opgaver. Her følger han de medicinske akutlæger og ser, hvordan de tager sig at de patienter, Mathias og hans kolleger kommer ind med. Det er et helt nyt tiltag, men et meget naturligt tiltag, hvis man spørger Mathias.

- Det giver rigtig god mening, at vi kender de læger, som vi skal ringe og sparre med. Derudover er der virkelig god læring i at følge vores patienter lidt længere end til døren ind til akutmodtagelsen. Det giver meget læring for mig, at jeg kan få bekræftet den aktionsdiagnose, jeg stillede hjemme hos patienten – eller høre hvilken diagnose de stiller i akutmodtagelsen, siger Mathias.

- Jeg går med lægerne på stuegang, og når det kan lade sig gøre, er jeg med på formiddagens lægekonference. Her får jeg et overblik over patienterne, ofte også dem, jeg selv har sendt ind, så det er rigtig godt, siger Mathias

PVE i akutmodtagelsen

I dag følger Mathias KBU-læge Marcus. De gennemgår patienternes journal og danner sig et overblik over sygehistorikken, og hvad der skal spørges om til stuegang.

Dagens patienter, som Mathias er med på stuegang hos, er ældre kvinder med åndenød pga KOL og flere andre sygdomme. Det er typiske patienter i den præhospitale visitationsenhed, fordi det kan være meget svært for vagtcentralen at afgøre i telefonen, om multisyge patienten skal indlægges med ambulance.

- Det betyder meget for patienten, når det kan lade sig gøre at blive i eget hjem. En akut indlæggelse koster patienten rigtig meget bøvl og ubehag, og de fleste er mest trygge i eget hjem. Der er jo også en samfundsmæssig gevinst ved at spare en ambulancekørsel og en seng på hospitalet, men det er patienten, der er vigtigst. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt at få patienten godt ind på hospitalet, når det er nødvendigt. Visitationsopgaven her giver for mig rigtig god mening, siger Mathias.

På visitationsbesøg

Dagens første visitationsbesøg går til en ældre kvinde, der er faldet i eget hjem, er blevet underafkølet, afkræftet og diffus. Mathias får hurtigt tjekket op på kvindens værdier og kan konstatere, at hun skal på hospitalet hurtigt. Denne gang kunne det ikke klares i hjemmet. Mathias rekvirerer en kørsel A – udrykning. Får kvinden sat til ilt og væske og kører selv med i ambulancen.

- Normalt ville ambulanceredderne selv køre patienten ind. Men visse tilstande kræver, at patienten følges ind af en paramediciner. I nogle situationer giver det ligeledes mening, at jeg følger patienten ind, hvis vi er tæt på sygehuset, og der er mange informationer, der skal overleveres til den modtagende læge. Her mener jeg, at det er med til at give patienten et mere sammenhængende forløb, siger Mathias.

PVE på hjemmebesøg

PVE i ambulance

PVE i ambulance 2

Et andet visitationsbesøg går en til kvinde, der har skåret sig i fingeren. Det er svært for vagtcentralen at vurdere, hvor meget det egentlig bløder og dermed kræver en ambulance. For patienten vil det ofte se voldsomt ud, mens det reelt ikke er så slemt. Mathias får da også hurtigt fingeren forbundet og sendt kvinden med taxa til lægevagten, hvor hun skal have et par sting. Så selvom der slet ikke burde have været ringet 112 til en start, fik Mathias afværget en ambulancekørsel og en seng på akutmodtagelsen.

Samarbejde med AMK-vagtcentral

Som regel kører Mathias i løbet af vagten op forbi AMK-vagtcentralen for at sige hej til de kolleger, der sidder ved telefonen og sender ham opgaver den dag.

- Det er altid rart at få sagt hej og lige se hinanden i øjnene. Jeg synes, det giver et godt udgangspunkt for dagens samarbejde. Tidligere har vi haft vagter heroppe og lyttet med på opkald. Det giver også et godt indblik og forståelse for, hvor svært det kan være at finde hoved og hale i de oplysninger, indringer giver – og hvorfor informationerne til os i bilerne derfor også kan være svære at forstå indimellem, siger Mathias.

PVE i AMK

Bygger på gode erfaringer

Den Præhospitale Visitationsenhed gik i luften i april i år. PVE’en i Aalborg kører 8-20 alle ugens dage og er indtil videre finansieret i 3 år. Den bliver finansieret som led i en national styrkelse af akutberedskabet – en aftale, der udspringer af sidste års nationale sundhedsreform.

Det er ikke nyt at bruge paramedicinerens kompetencer til visitationskørsel. Andre steder i regionen kører paramedicinerne ud på kald fra almen praksis eller hjemmesygeplejersker – oftest til ældremedicinske patienter. Det har kørt siden 2021, og erfaringerne her viser, at omkring 30 procent af de fremskudte visitationer afsluttes i deres eget hjem. Arbejdet i PVE’en er endnu ikke evalueret.